toengaoe bersama HabTm kembali menemui jejak-jejak sexy yang berpindah-pindah dan QueTM memutari lembah yang dipenuhi perairan dan menaiki Gigantochloa sambil menikmati kemasan-kemasan yang bertebaran dan menumpahkan dan menampung huruf-huruf yang menyebar membentuk rautan kejadian. Dapatan yang diharapkan toengaoe ternyata cukup meyakinkan untuk menjadi sebuah new record dalam skala yang lebih kecil sehingga menjadi sesuatu yang bermakna lebih dalam ketimbang kehadiran di loc yang sudah semestinya memang ada. Hadir sebuah harapan bersama mitra yang lain yang sepertinya dapat menjadi saling keterkaitan untuk sebuah kebutuhan dalam melestarikan keberadaan sexy kedepannya sehingga tetap menjadi sexy yang terpelihara dalam angan zaman. Walaupun yang ada hanya menjelang boom, namun boleh dikata lumayan sehat dalam hal hubungannya dengan seputaran dan ini pun telah menjadi sesuatu yang harus ada dalam pandangan banyak sosok dalam kehidupannya. Sehingga ada harapan yang lebih besar dengan ketertarikan bagi sexy yang sebenarnya terkait dengan ancaman yang semakin besar terkait dengan penghilangan fungsi dan keinginan untuk menghabisi sesama hidup dari sosok-sosok yang serakah dan tidak bertanggung jawab.

q090308t

Advertisements